Adam Seex

Giám Đốc Học Vụ - Trung tâm Anh ngữ ILA; Giảng viên Trung tâm Brainy English Network; Cố Vấn Học Thuật Hệ thống Giáo Dục Thái Bình Dương và INSchool

Thầy bắt đầu giảng dạy tại Việt Nam từ 2009. Năm 2010 ông hoàn thành chương trình DELTA (cấp độ tương đương Thạc Sỹ). Ông đã từng thiết kế lại chương trình Đào tạo Giáo viên Giảng dạy Anh ngữ Dành cho Trẻ Em cho ILA và đây chính là điều kiện đầu vào cho giáo viên khi bắt đầu giảng dạy tại ILA. Ông giữ chức vụ Giám Đốc Học Vụ tại ILA từ 2014 đến 2017.

Từ 2017 đến nay, ông thiết kế chương trình cho Brainy English Network và đồng thời là Cố Vấn Học Thuật cho Hệ thống Giáo Dục Thái Bình Dương – một trong những Trung tâm Anh ngữ lớn nhất tại Đồng Nai và Hệ thống Nhà Trẻ Quốc Tế INSchool ở Long Khánh.

error: Content is protected !!
Scroll to Top