Ths. Alveen Singh

Giảng viên đại học, phụ trách các chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên

Hiện thầy Alveen là giảng viên đại học, phụ trách các chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên. Thầy có bằng Thạc sĩ về TESOL và hiện đang hoàn tất chương trình bậc Tiến sĩ. Thầy Alveen có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và giảng dạy tiếng Anh các cấp độ khác nhau.

Thầy là một người luôn hết lòng vì công việc và không ngần ngại giúp đỡ sinh viên và đồng nghiệp trong quá trình học tập và làm việc. Thầy sẽ luôn tạo điều kiện cho học viên được nâng cao không chỉ đơn thuần là môn tiếng Anh mà còn là các kỹ năng khác như kỹ năng tổ chức, quản lý, hay kiến thức về tài chính thương mại.

error: Content is protected !!
Scroll to Top