THS. HUỲNH HUY HOÀNG

THẠC SĨ TESOL TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MONASH, AUSTRALIA

Thầy Huỳnh Huy Hoàng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ TESOL loại xuất sắc tại Khoa Giáo dục trường Đại học Monash, Australia. Bên cạnh đó, Thầy Hoàng cũng đã từng tốt nghiệp với bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh loại giỏi tại ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Được biết đến là một nhà giáo dục sáng tạo, nhiệt huyết, thầy Hoàng có những góc nhìn mới mẻ về Giáo Dục Tiếp Cận Toàn diện và Hoà Nhập (Holistic Approach to learning and Inclusive Education). Bên cạnh đó, kinh nghiệm giảng dạy trước đây của thầy Hoàng cũng tập trung vào giảng dạy tiếng tiếng Anh cho các mục đích học thuật và giao tiếp.

Trong suốt sự nghiệp học tập của mình, thầy Hoàng đã phát triển sự hiểu biết sâu sắc về một loạt các khái niệm và thực tiễn quan trọng trong việc dạy và học tiếng Anh. Thầy đã từng tham gia các hội thảo nghiên cứu quốc tế cũng như vừa có một công trình nghiên cứu được đăng tải ở một tạp chí quốc tế. Mối quan tâm nghiên cứu chính của thầy Hoàng là phát triển chuyên môn của giáo viên, nhận dạng (identity) của giáo viên và người học, sự tham gia tích cực của người học tiếng Anh trong các môi trường chính thức và không chính thức, và các vấn đề liên quan đến sự im lặng (silence) trong giáo dục.

error: Content is protected !!
Scroll to Top