Ths. Jonathon Stokes

Nguyên Thành viên Hội đồng khoa học, Trường song ngữ quốc tế Wellspring Nguyên Hiệu trưởng Trường Kensington, California

Thạc sĩ Jonathon Stokes có bề dày kinh nghiệm quản lý giáo dục đáng kể tại Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt mảng đào tạo giáo viên và trường ngoại ngữ quốc tế. Tại Việt Nam, ông từng giữ các chức vụ Thành viên Hội đồng khoa học – Cố vấn chương trình đào tạo cho Trường song ngữ quốc tế Wellspring; Phó hiệu trưởng Trường quốc tế APU. Tại Hoa Kỳ, Thạc sĩ Jonathon Stokes giữ chức Hiệu trưởng Trường Kensington, bang California. Ông cũng tham gia giảng dạy ESL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) tại nhiều trường ngoại ngữ bang California và TP.HCM.

error: Content is protected !!
Scroll to Top