Ths. Nguyễn Minh Giang

Chuyên viên đào tạo giáo viên cao cấp trung tâm Power English

Mr. River tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ học – Dạy tiếng (Khoa Ngữ văn Anh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, thầy tiếp tục học thạc sĩ về Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh cũng ở trường Nhân văn, và tốt nghiệp thủ khoa trong khóa đó.

Suốt những năm tháng đi theo nghề dạy, Mr. River luôn được học sinh và đồng nghiệp đánh giá là một giáo viên có tâm, thân thiện, sáng tạo và truyền cảm hứng. Thầy luôn đặt tất cả tâm huyết trong từng bài dạy của mình. Bên cạnh đó, thầy luôn nghĩ rằng giáo viên cần phải xem học sinh như bạn bè để có thể rút khoảng cách giữa họ về cả học thuật lẫn suy nghĩ. Trong cách giảng bài, thầy không ngừng tìm kiếm những cách dạy và hoạt động mới lạ, độc đáo để cuốn hút học sinh. Đối với Mr. River, dạy học không chỉ là truyền tải kiến thức, mà còn là truyền cảm hứng để người học tự tin hơn, yêu thích kiến thức và kỹ năng họ học hơn, muốn sử dụng nó, và từng bước bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình.

Hiện tại thầy là chuyên viên đào tạo giáo viên cao cấp ở một công ty giáo dục. Công việc của thầy là dự giờ gần 50 giáo viên, đưa phản hồi về chất lượng bài giảng, tổ chức các buổi training 1-1 và training chung. Những hoạt đông học thuật này giúp thầy đáng kể trong việc tích lũy vô vàn các cách dạy thú vị và hiệu quả, đồng thời suy nghĩ tìm biện pháp để giải quyết những vấn đề trong việc dạy và học. Chính công việc đào tạo này sẽ quay lại hỗ trợ cho việc giảng dạy của thầy, mà đặc biệt là dạy những ai muốn/đang đi dạy tiếng Anh.

error: Content is protected !!
Scroll to Top