THS. PHẠM HỒNG HẢI

M. ED, ENGLISH LECTURER, ENGLISH TRAINER
Thầy Hồng Hải là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết trong việc giảng dạy. Thầy đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh loại giỏi tại Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp Thạc Sỹ tại Đại Học Edith Cowan (Úc).
Với kiến thức và kinh nghiệm dày dặn trong giảng dạy, hiện tại thầy Hải đang là tổ trưởng học phần Tiếng Anh tại Đại Học Văn Lang. Thầy Hải cũng từng nắm giữ chức vụ trưởng bộ phận Tiếng Anh chuyên ngành Nhà Hàng Khách Sạn tại Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic và Trường Cao Đẳng Việt Úc. Ngoài ra, thầy Hồng Hải cũng từng dạy IELTS và các môn chuyên ngành tại các hệ thống Quốc Tế như Học Viện ERC (Đại Học Greenwich) và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Krems (IMC) và thầy từng là trưởng dự án giảng dạy tiếng Anh cho chuyên viên Hàng không tại Công Ty Bay Dịch Vụ Hàng Không VASCO.
Thầy đã từng được trao tặng danh hiệu giáo viên của năm từ Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao (CEFALT) và giảng viên được yêu thích tại Cao Đẳng FPT Polytechnic.
error: Content is protected !!
Scroll to Top