THS. PHẠM MINH HUY

ENGLISH LECTURER, MA TEACHER TRAINER
Thầy Huy Phạm hiện có bằng Thạc sĩ về Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL), chứng chỉ giảng dạy đủ tiêu chuẩn của Cambridge Assessment, chứng chỉ thông thạo ngôn ngữ (IELTS, TOEIC) và hơn bảy năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo giáo viên, nghiên cứu giúp nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh.
Về kinh nghiệm giảng dạy, thầy là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học tại TP.HCM như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế Tài chính, FPT Polytechnic. Thầy cũng có kinh nghiệm làm việc với các học sinh trung học trong các chương trình luyện thi tiếng Anh của các em. Trong suốt thời gian làm việc, thầy Huy Phạm đã được tiếp xúc với nhiều môi trường giảng dạy, chương trình đào tạo và các tiêu chí đánh giá khác nhau, giúp thầy đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học từ các trình độ khác nhau. Ngoài vị trí giảng dạy cho các chương trình đại học, thầy còn là Giám đốc Học thuật tại Horizon TESOL, cung cấp các khóa đào tạo giáo viên để giúp các học viên luôn cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại. Thầy có thể dạy Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh cho mục đích riêng biệt, Tiếng Anh Thương mại, Chương trình Luyện thi (IELTS, TOEIC và các Kỳ thi Cambridge khác) và Kỹ năng Giảng dạy Tiếng Anh.
Hơn nữa, thầy luôn coi mình là một người học suốt đời, vì thầy hiểu rằng việc dạy và học có mối tương quan chặt chẽ và đòi hỏi tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao. Để hỗ trợ điều này, thầy cũng được thúc đẩy bởi các hoạt động nghiên cứu với vai trò của một nhà văn, nhà nghiên cứu và thành viên tổ chức. Thầy đã có một bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Computer Assisted Language Learning (CALL), một mạng lưới mạnh mẽ với Hiệp hội TESOL Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng nghiên cứu TERECONET.
error: Content is protected !!
Scroll to Top