TS. Đặng Thanh Nhơn

Trưởng Khoa tiếng Anh Trường Đại học Tân Tạo
TS. Đặng Thanh Nhơn hiện là Trưởng Khoa và Giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học Tân Tạo. Thầy có bằng Tiến sĩ về Ngôn ngữ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thầy nhận được Học bổng Fulbright để du học tại bang Minnesota, Hoa Kỳ. Trong khi tham gia chương trình học Thạc sĩ ngành TESOL, Thầy nhận được giải thưởng bổ sung dành cho Fulbrighter của Đông Nam Á. Hơn 20 năm giảng dạy với nhiều đối tượng người học, ở nhiều cơ sở và môi trường đào tạo, Thầy được đánh giá cao về chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. Thầy luôn tìm kiếm thủ thuật và phương pháp để giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất cho người học.
error: Content is protected !!
Scroll to Top