Ts. Phan Xuân Thảo

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Với thâm niên 26 năm giảng dạy trong ngành, Thạc sĩ Phan Xuân Thảo có bề dày kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đáng nể. Cô đã có nhiều đóng góp to lớn cho lĩnh vực đào tạo tiếng Anh nói chung và trong tiếng Anh chuyên ngành kinh tế nói riêng với các công trình nghiên cứu khoa học nổi bật như tài liệu tham khảo “English Business Correspondence”, các đầu sách “Reading for Understanding Economics, Business Administration, Corporate Finance, Accounting, Banking, and Marketing”, “Everyday American Law”, v.v.

Hiện tại cô đang phụ trách bộ môn Các Môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ và Văn Hóa Anh-Mỹ ở trường đại học Kinh Tế và gần đây nhất công bố bài báo khoa học chủ đề “Willingness to Communicate in English Reported by Vietnamese Undergraduates”.

error: Content is protected !!
Scroll to Top