Ts. Trần Thế Phi

Trưởng bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngôn Ngữ Quốc tế trường Đại học Sài Gòn

Tiến Sĩ Trần Thế Phi tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm Huế chuyên ngành tiếng Anh với thành tích xuất sắc. Thầy tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại trường đại học Victoria, Úc và nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Ngôn ngữ học đối chiếu.

Với hơn 15 năm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giáo viên tiếng Anh chất lượng cao, Tiến sĩ Trần Thế Phi luôn được đánh giá cao trong công tác chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Thầy là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nguồn giáo viên có năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng được tiêu chuẩn của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

error: Content is protected !!
Scroll to Top