KHÓA HỌC PHIÊN BIÊN DỊCH

CHUYÊN NGÀNH BIÊN – PHIÊN DỊCH CHẤT LƯỢNG CAO
Biên Phiên Dịch

Phiên Dịch Thực Hành

Khóa học Phiên Dịch thực hành tiếng Anh tại trung tâm Ngoại ngữ Báo chí sẽ trang bị cho học viên những kĩ năng cần thiết của nghề phiên dịch cũng như đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện bất kì tác vụ phiên dịch nào

Ngày Khai Giảng:

ĐĂNG KÝ NGAY
Biên Phiên Dịch

Biên Dịch Thực Hành

Khóa học Biên Dịch thực hành tiếng Anh tại trung tâm Ngoại ngữ Báo chí sẽ trang bị cho học viên những kĩ năng cần thiết của nghề biên dịch cũng như đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện bất kì tác vụ biên dịch nào.

Ngày Khai Giảng:

ĐĂNG KÝ NGAY
Biên Phiên Dịch

Nhập môn Biên – Phiên Dịch

Khóa học Nhập Môn Biên Phiên Dịch giúp bồi dưỡng nền tảng cho công việc Biên – Phiên dịch, rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho công việc giúp nâng cao nghiệp vụ, tác phong làm việc và tăng cơ hội có việc làm như ý với mức thu nhập tốt

Ngày Khai Giảng:

ĐĂNG KÝ NGAY
error: Content is protected !!
Scroll to Top