KHÓA HỌC MARKETING - TRUYỀN THÔNG

CÁC KHÓA HỌC MARKETING - TRUYỀN THÔNG
Marketing - Truyền Thông

Kiến thức chung về Marketing và Truyền thông

Được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu là cầu nối ngôn ngữ, huấn luyện kỹ năng làm việc bằng tiếng Anh. JFL đã phát triển không ngừng về chất lượng giảng dạy và trở thành nơi đào tạo những Biên Dịch Viên – Phiên Dịch Viên xuất sắc hiện đang làm việc ở những tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, công ty đa quốc gia.

Ngày Khai Giảng: 24/03/2020

ĐĂNG KÝ NGAY
error: Content is protected !!
Scroll to Top