NGOẠI NGỮ KHÁC

CÁC KHÓA HỌC NGOẠI NGHỮ KHÁC
Ngoại ngữ khác

Tiếng Pháp giao tiếp

Khóa học tiếng Pháp Giao Tiếp giúp bồi dưỡng nền tảng cho công việc cần sử dụng tiếng Pháp, rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho công việc giúp nâng cao nghiệp vụ, tác phong làm việc và tăng cơ hội có việc làm như ý với mức thu nhập tốt.

Ngày Khai Giảng:

ĐĂNG KÝ NGAY
Ngoại ngữ khác

Tiếng Khmer giao tiếp

Khóa học tiếng Khmer Giao Tiếp giúp bồi dưỡng nền tảng cho công việc cần sử dụng tiếng Khmer, rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho công việc giúp nâng cao nghiệp vụ, tác phong làm việc và tăng cơ hội có việc làm như ý với mức thu nhập tốt.

Ngày Khai Giảng:

ĐĂNG KÝ NGAY
Ngoại ngữ khác

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu là cầu nối ngôn ngữ, huấn luyện kỹ năng làm việc bằng tiếng Anh. JFL đã phát triển không ngừng về chất lượng giảng dạy và trở thành nơi đào tạo những Biên Dịch Viên – Phiên Dịch Viên xuất sắc hiện đang làm việc ở những tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, công ty đa quốc gia.

Ngày Khai Giảng: 31/03/2020

ĐĂNG KÝ NGAY
error: Content is protected !!
Scroll to Top